Fortsätt till huvudinnehåll

We are all made of stars

We are all made of stars är titeln för aktuell utställning på Växjö konsthall. Utställningen bygger på verk av Karin Karinson & Combi Cats.

"Vi är alla stjärnstoft", bakom uttalandet står Niel DeGrasse Tyson, astrofysiker och religionskritiker. Utifrån detta uttalande bygger Växjö konsthall sin presentation genom konsthallsintendent Ragnhild Lekberg. Vad innebär då "Vi är alla stjärnstoft"?

Vi är alla stjärnstoft


Alla ting som omger oss, alla byggnader, allt som skapats kommer utifrån, först via Big Bang, sedan via meteoriter som färdats genom rymden och hamnat på jordklotet. Ragnhild Lekberg skriver i sin presentation:

"Den materiella omvärlden kan därför inte reduceras till en själlös spegling av en materialistisk tid ur led. Den är också en evig materialitet som formats av mänskliga drivkrafter och föreställningar med syfte att ge kropp åt människans profana och heliga längtan."

Om utställningen och konstnärerna via Växjö konsthall.

Ragnhild Lekberg vid Karin Karinssons verk

Combi Cats består av konstnärerna Diana och Kordian Rönnberg. På bilden gestaltas Diana.

Efter att Ragnhild berättat kort om utställningen fick vi i uppdrag att skapa varsitt verk byggt på ett budskap om något som vi kanske inte alltid vill synliggöra via exempelvis de sociala medierna. De elever som önskade berättade också om sina tankar bakom verken. För dig som kikar på bilderna låter vi tolkningen vara fri.

Workshop
Modet att synliggöra det osynliga

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Verbal och icke-verbal kommunikation

I kursen information och kommunikation arbetar vi just nu med verbal och icke-verbal kommunikation.

Vilken är då skillnaden dem emellan?
Varför är detta viktigt att känna till?

Verbal kommunikation Den verbala kommunikationen är det vi säger, kommunicerar genom orden på olika sätt. Hur vi uttrycker oss språkligt. Den verbala kommunikationen kan upplevas mer direkt, men genom att tänka på ordval och nyansera vårt språk kan vi anpassa oss för att nå varandra bättre.

Icke-verbal kommunikation Den icke-verbala kommunikationen handlar om sådant som kroppsspråk, miner, gester och blickar. Den icke-verbala kommunikationen kan växla mycket mellan olika länder och kulturer, också inom en mindre grupp. Den kan lätt feltolkas och leda till missuppfattningar.

För god kommunikation är det därför viktigt att arbeta med och bli medveten om sitt och andras sätt att kommunicera.

Ta gärna del av följande videoklipp av Peter Zier om verbal- och icke-verbal kommunikation.

Intressant kan också vara följan…

Selektiv perception

Ett viktigt begrepp att känna till när man arbetar med medier och kommunikation är selektiv perception.
Selektiv perception kan förklaras som att man utan medveten avsikt lägger märke till en del faktorer, men inte till annat. Det som ofta påverkar vad vi lägger märke till är våra icke-medvetna behov och våra intressen. Vår hjärna kan stänga ute sådant som inte passar vår invanda föreställningsram.
Testa dig själv! Vad ser du i denna bild?
Vi uppfattar vissa intryck som viktigare än andra. De bildar på så sätt en grund.Här ser du en så kallad växlingsbild där figur och grund skiftar. Ser du den äldre damen och den unga damen? Kan dina sinnen växla perspektiv?

Därför ska du vara källkritisk!

Varje dag överöses vi av information och budskap från olika håll.
När man ska börja med att vara källkritisk är det viktigt att ställa sig själv frågor som:

- Vem står bakom informationen? Företag eller myndighet till exempel..

- Vad är syftet med informationen? Reklam, information, propaganda...

- Vill de få mig att göra något speciellt? Köpa, tycka, rösta, få kunskap...

När du har klarlagt det för dig själv kan du studera informationen lite närmare för att se om det som står verkligen är sant. Varför är det då så viktigt?
För att du själv ska kunna skapa dig egna uppfattningar och göra mer medvetna val, inte bli ett redskap för något som du egentligen inte vill ställa upp på. Viktigt är också att den information och den kunskap du själv för vidare är korrekt presenterad.

 Nu hoppas jag att du fått svar på frågan om varför man ska vara källkritisk. Vad tycker du? Är det viktigt att vara källkritisk? Varför/varför inte?

Mer om källkritik framöver.