Fortsätt till huvudinnehåll

Vad brinner du för?

Vilka värden tror du på? Vad brinner du för?
En viktig nyckel för att finna sin inre motivation är att engagera sig i de frågor som du brinner för.

En väg kan vara att börja fundera över sina egna värderingar. En värdering är, enkelt förklarat, en uppfattning om hur bra eller dåligt något är.

Ofta tar det tid att hitta sina värderingar, ibland ett helt liv, men när man börjar hitta de frågor som känns i hjärtat händer något. Hos andra kan du märka det i hur de tar sig an olika saker, vilket engagemang de visar. Hos dig själv kan du ana känslan när du hittar rätt, som en innerlig och varm kraft i maggropen. Du vet den där varma, goa känslan av att ha hittat hem.

Finna sin drivkraft


Ofta händer då också något med motivationen, det vill säga din drivkraft. Du börjar bli inifrånstyrd. Det innebär att du börjar leda dig själv och söker mindre uppskattning och bekräftelse från omgivningen.

Själv var jag fram till högstadiet en elev som hellre ägnade mig åt kreativa projekt än fokuserade på skolarbetet. På högstadiet förstod jag hur viktig skolan och betygen var för att jag skulle få ägna mig åt det jag innerst ville. På så sätt väcktes min inre motivation. Jag fann min målbild. Ett viktigt stöd i detta var min egen pappa som uppmuntrade mina drömmar, men också en engagerad studie- och yrkesvägledare som hade span på framtiden.

Betygen blev mina verktyg. Om det var lätt? Nej, livet har inte varit en räkmacka för mig. Jag är inte född med silversked i munnen. Har aldrig fått något gratis.

Om en människa är lyckad eller inte, vem avgör det? Du själv!
Om en människa är lycklig eller inte, vem avgör det? Du själv!

Vilka värden vill du verka för?

Nyfiken på fler reflektioner jag skrivit om motivation och lärande, läs mer via sidan Inspiration och motivation.

Detta fotografi är hämtat från Pixabay.com. Fotograf är: Holger Schué från Tyskland. Han har lagt ut bilden under en Creative kommuns licens som ger mig som användare möjlighet att använda bilden utan kostnad. Eftersom den ideella rätten inte kan avtalas bort (upphovsrättslagen) skriver jag ut hans namn. 
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Verbal och icke-verbal kommunikation

I kursen information och kommunikation arbetar vi just nu med verbal och icke-verbal kommunikation.

Vilken är då skillnaden dem emellan?
Varför är detta viktigt att känna till?

Verbal kommunikation Den verbala kommunikationen är det vi säger, kommunicerar genom orden på olika sätt. Hur vi uttrycker oss språkligt. Den verbala kommunikationen kan upplevas mer direkt, men genom att tänka på ordval och nyansera vårt språk kan vi anpassa oss för att nå varandra bättre.

Icke-verbal kommunikation Den icke-verbala kommunikationen handlar om sådant som kroppsspråk, miner, gester och blickar. Den icke-verbala kommunikationen kan växla mycket mellan olika länder och kulturer, också inom en mindre grupp. Den kan lätt feltolkas och leda till missuppfattningar.

För god kommunikation är det därför viktigt att arbeta med och bli medveten om sitt och andras sätt att kommunicera.

Ta gärna del av följande videoklipp av Peter Zier om verbal- och icke-verbal kommunikation.

Intressant kan också vara följan…

Selektiv perception

Ett viktigt begrepp att känna till när man arbetar med medier och kommunikation är selektiv perception.
Selektiv perception kan förklaras som att man utan medveten avsikt lägger märke till en del faktorer, men inte till annat. Det som ofta påverkar vad vi lägger märke till är våra icke-medvetna behov och våra intressen. Vår hjärna kan stänga ute sådant som inte passar vår invanda föreställningsram.
Testa dig själv! Vad ser du i denna bild?
Vi uppfattar vissa intryck som viktigare än andra. De bildar på så sätt en grund.Här ser du en så kallad växlingsbild där figur och grund skiftar. Ser du den äldre damen och den unga damen? Kan dina sinnen växla perspektiv?

Därför ska du vara källkritisk!

Varje dag överöses vi av information och budskap från olika håll.
När man ska börja med att vara källkritisk är det viktigt att ställa sig själv frågor som:

- Vem står bakom informationen? Företag eller myndighet till exempel..

- Vad är syftet med informationen? Reklam, information, propaganda...

- Vill de få mig att göra något speciellt? Köpa, tycka, rösta, få kunskap...

När du har klarlagt det för dig själv kan du studera informationen lite närmare för att se om det som står verkligen är sant. Varför är det då så viktigt?
För att du själv ska kunna skapa dig egna uppfattningar och göra mer medvetna val, inte bli ett redskap för något som du egentligen inte vill ställa upp på. Viktigt är också att den information och den kunskap du själv för vidare är korrekt presenterad.

 Nu hoppas jag att du fått svar på frågan om varför man ska vara källkritisk. Vad tycker du? Är det viktigt att vara källkritisk? Varför/varför inte?

Mer om källkritik framöver.