Fortsätt till huvudinnehåll

Inspiration i Växjö konsthall

Konsthallen kan vara en alldeles utmärkt plats för att hämta inspiration inför kommande projekt. Konsten ger oss möjlighet att vidga blicken och se utanför de bruksbilder (information-reklam, propagandabilder etc) som vi översållas av varje dag. 
Utställningen Why graffiti, Växjö konsthall, september 2017. Foto: Elisabeth Jönsson

Vi har sett utställningen Why graffiti och pratat en del om yttrandefrihetens gränser, att finna sitt uttryck och om skillnader mellan konst, reklam, propaganda och information. Besöket, en introduktion inför affischuppgift!

Why graffiti, Växjö konsthall. Foto :Elisabeth Jönsson

I utställningen Why graffiti medverkar gatukonstnärer från hela landet. Konstnärerna har målat direkt på flera av konsthallens väggar och fönster. De som skapat verken är bland andra Boys Crew, Lena med flera.


Läs mer om utställningen via bland annat SVT nyheter
( syfte information/nyhetsförmedling. Sändare: Sveriges Television)

Via hemsidan för Växjö konsthall ( syfte information, sändare Växjö kommun)

ETC Växjö ( syfte nyheter/information, sändare tidningen ETC)

My Newsdesk / forum för pressmeddelande/ presskontakter.

Fotografierna publicerade med tillåtelse av Växjö konsthall.Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Verbal och icke-verbal kommunikation

I kursen information och kommunikation arbetar vi just nu med verbal och icke-verbal kommunikation.

Vilken är då skillnaden dem emellan?
Varför är detta viktigt att känna till?

Verbal kommunikation Den verbala kommunikationen är det vi säger, kommunicerar genom orden på olika sätt. Hur vi uttrycker oss språkligt. Den verbala kommunikationen kan upplevas mer direkt, men genom att tänka på ordval och nyansera vårt språk kan vi anpassa oss för att nå varandra bättre.

Icke-verbal kommunikation Den icke-verbala kommunikationen handlar om sådant som kroppsspråk, miner, gester och blickar. Den icke-verbala kommunikationen kan växla mycket mellan olika länder och kulturer, också inom en mindre grupp. Den kan lätt feltolkas och leda till missuppfattningar.

För god kommunikation är det därför viktigt att arbeta med och bli medveten om sitt och andras sätt att kommunicera.

Ta gärna del av följande videoklipp av Peter Zier om verbal- och icke-verbal kommunikation.

Intressant kan också vara följan…

Selektiv perception

Ett viktigt begrepp att känna till när man arbetar med medier och kommunikation är selektiv perception.
Selektiv perception kan förklaras som att man utan medveten avsikt lägger märke till en del faktorer, men inte till annat. Det som ofta påverkar vad vi lägger märke till är våra icke-medvetna behov och våra intressen. Vår hjärna kan stänga ute sådant som inte passar vår invanda föreställningsram.
Testa dig själv! Vad ser du i denna bild?
Vi uppfattar vissa intryck som viktigare än andra. De bildar på så sätt en grund.Här ser du en så kallad växlingsbild där figur och grund skiftar. Ser du den äldre damen och den unga damen? Kan dina sinnen växla perspektiv?

Därför ska du vara källkritisk!

Varje dag överöses vi av information och budskap från olika håll.
När man ska börja med att vara källkritisk är det viktigt att ställa sig själv frågor som:

- Vem står bakom informationen? Företag eller myndighet till exempel..

- Vad är syftet med informationen? Reklam, information, propaganda...

- Vill de få mig att göra något speciellt? Köpa, tycka, rösta, få kunskap...

När du har klarlagt det för dig själv kan du studera informationen lite närmare för att se om det som står verkligen är sant. Varför är det då så viktigt?
För att du själv ska kunna skapa dig egna uppfattningar och göra mer medvetna val, inte bli ett redskap för något som du egentligen inte vill ställa upp på. Viktigt är också att den information och den kunskap du själv för vidare är korrekt presenterad.

 Nu hoppas jag att du fått svar på frågan om varför man ska vara källkritisk. Vad tycker du? Är det viktigt att vara källkritisk? Varför/varför inte?

Mer om källkritik framöver.