Fortsätt till huvudinnehåll

Skapa Om-sida Webbstjärnan

Den 19 mars börjar Webbstjärnans bedömning inför årets tävling. Tills dess är det viktigt att du är klar med det du vill att Webbstjärnans jury ska ta med när de bedömer din sida.

Arbeta med innehållet


Ju mer innehåll du har i form av olika inlägg, länkar, videos, bildspel och liknande desto bättre brukar det gå är min erfarenhet. Sedan ändras ju bedömningskriterierna emellanåt.

En om-sida 

För att ditt bidrag ska komma med i tävlingen måste du skapa en speciell OM-sida. Den tekniska utformningen kan se lite olika ut. Här kan du behöva min hjälp som lärare för att se över den så att du själv blir nöjd,
Om-sidan är viktig också för de som besöker sidan så att de kan värdera sajtens information.

 

Följande ska om-sidan innehålla 


Vilka som byggt webbplatsen. Beskriv lagets medlemmar, årskurs och sida ( behöver inte innehålla några uppgifter som gör att de tävlande kan identifieras).

Syftet med webbplatsen och tänkta mottagare. Här förklarar du för juryn och sidans besökare vilka ni vill ska besöka er sida och vad ni vill uppnå med er webbplats.

Pedagogisk koppling. Denna del brukar vara lite klurig. Här ska du förklara hur arbetet med sidan uppfyller läro-/ och kursplaner, men också hur skolarbetet med webbsidan gått till och vad du som elev gjort och vad läraren gjort. För att få en bra om-sida behöver du titta på dina kursmål som berörs i förslagsvis kurserna näthandel och entreprenörskap. Dessa hittar du på http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Upphovsrätt. Berätta om hur du arbetat med upphovsrätten för webbplatsen. Hur har ni hanterat rättigheterna för till exempel bilder som ni inte själva tagit. Hur har ni arbetat så att ni inte direkt har plagierat något. Bra material om upphovsrätt via Skolverket.

Motivering. Varför ska just ert bidrag få pris? Motivera med hjälp av bedömningskriterierna som står ovan.

Vad tycker du att du lärt dig av att publicera dig på webben.

Mer om Webbstjärnans tävlingar och viktiga datum.https://www.webbstjarnan.se/tavlingen/sa-har-gar-det-till/viktiga-datum/

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Verbal och icke-verbal kommunikation

I kursen information och kommunikation arbetar vi just nu med verbal och icke-verbal kommunikation.

Vilken är då skillnaden dem emellan?
Varför är detta viktigt att känna till?

Verbal kommunikation Den verbala kommunikationen är det vi säger, kommunicerar genom orden på olika sätt. Hur vi uttrycker oss språkligt. Den verbala kommunikationen kan upplevas mer direkt, men genom att tänka på ordval och nyansera vårt språk kan vi anpassa oss för att nå varandra bättre.

Icke-verbal kommunikation Den icke-verbala kommunikationen handlar om sådant som kroppsspråk, miner, gester och blickar. Den icke-verbala kommunikationen kan växla mycket mellan olika länder och kulturer, också inom en mindre grupp. Den kan lätt feltolkas och leda till missuppfattningar.

För god kommunikation är det därför viktigt att arbeta med och bli medveten om sitt och andras sätt att kommunicera.

Ta gärna del av följande videoklipp av Peter Zier om verbal- och icke-verbal kommunikation.

Intressant kan också vara följan…

Selektiv perception

Ett viktigt begrepp att känna till när man arbetar med medier och kommunikation är selektiv perception.
Selektiv perception kan förklaras som att man utan medveten avsikt lägger märke till en del faktorer, men inte till annat. Det som ofta påverkar vad vi lägger märke till är våra icke-medvetna behov och våra intressen. Vår hjärna kan stänga ute sådant som inte passar vår invanda föreställningsram.
Testa dig själv! Vad ser du i denna bild?
Vi uppfattar vissa intryck som viktigare än andra. De bildar på så sätt en grund.Här ser du en så kallad växlingsbild där figur och grund skiftar. Ser du den äldre damen och den unga damen? Kan dina sinnen växla perspektiv?

Därför ska du vara källkritisk!

Varje dag överöses vi av information och budskap från olika håll.
När man ska börja med att vara källkritisk är det viktigt att ställa sig själv frågor som:

- Vem står bakom informationen? Företag eller myndighet till exempel..

- Vad är syftet med informationen? Reklam, information, propaganda...

- Vill de få mig att göra något speciellt? Köpa, tycka, rösta, få kunskap...

När du har klarlagt det för dig själv kan du studera informationen lite närmare för att se om det som står verkligen är sant. Varför är det då så viktigt?
För att du själv ska kunna skapa dig egna uppfattningar och göra mer medvetna val, inte bli ett redskap för något som du egentligen inte vill ställa upp på. Viktigt är också att den information och den kunskap du själv för vidare är korrekt presenterad.

 Nu hoppas jag att du fått svar på frågan om varför man ska vara källkritisk. Vad tycker du? Är det viktigt att vara källkritisk? Varför/varför inte?

Mer om källkritik framöver.