Fortsätt till huvudinnehåll

Skicka digitala julkort

Skicka digitala julkort. Visst är det roligt att skicka och ta emot julkort? Idag väljer många att skicka sina julkort digitalt via olika sociala medier. Men något som inte alla tänker på är att man inte får lov att ladda ned och sprida bilder offentligt som man inte har rättigheter till. Gör man det bryter man mot upphovsrätten.

Respekt för upphovsrätten

Vill du veta mer om upphovsrättslagen? Läs mer i ett tidigare inlägg  Skapar du foton som du vill dela med dig av till andra?

Finns det bilder på nätet som jag får lov att använda?

Det går att hitta bilder via nätet som man har rätt att använda.

1. Testa att söka på förslagsvis "jul" i sökfältet, eller varför inte "christmas", för att få ännu fler träffar.
2. Välj sök bilder.
3. Klicka på verktyg i sökraden och välj användningsrättigheter beroende på sammanhang. Jag valde "som får användas".

4. Nu får du ett antal träffar, men det behöver inte innebära att du får lov att använda alla de bilder du får fram. Du behöver gå in och titta mer noggrannt på de bilder du hittar för att studera de mer exakta användningsrättigheterna.

5. Själv valde jag denna bild. För att säkerställa att uppgifterna verkligen stämmer, om att denna bild är fri att använda, också för kommersiellt bruk, valde jag att göra en sökning med bilden. Det gör jag genom att lägga bilden i sökfältet på Google bilder och ser vilka träffar jag får. Därefter gör jag en rimlighetsbedömning. Det ser helt ok ut att använda bilden. 6. Nu tycker jag emellertid det är elegant att ge den som skapat bilden cred för den och inte ta den själv så jag länkar till sidan på Pixabay här.

Längst till höger på sidan jag länkat till kan du se hur användarvillkoren ser ut. Jag har tagit en bild också och visar här.
Skapa ditt digitala julkort


Så vill jag skapa julkort att skicka genom kanske mitt UF-företag eller till vänner kan jag använda bilden. Så här ser mitt julkort till dig ut. Vill du lära dig mer om upphovsrätt och olika licenser inom Creative commons, klicka här.


PS! Julkortet är skapat i programmet Photoshop. Det finns andra program du kan använda om du vill skapa dina egna julkort. Tänk dock på att spara ditt julkort i ett format som går att dela vidare. JPG-format är ett av de vanligaste idag.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Verbal och icke-verbal kommunikation

I kursen information och kommunikation arbetar vi just nu med verbal och icke-verbal kommunikation.

Vilken är då skillnaden dem emellan?
Varför är detta viktigt att känna till?

Verbal kommunikation Den verbala kommunikationen är det vi säger, kommunicerar genom orden på olika sätt. Hur vi uttrycker oss språkligt. Den verbala kommunikationen kan upplevas mer direkt, men genom att tänka på ordval och nyansera vårt språk kan vi anpassa oss för att nå varandra bättre.

Icke-verbal kommunikation Den icke-verbala kommunikationen handlar om sådant som kroppsspråk, miner, gester och blickar. Den icke-verbala kommunikationen kan växla mycket mellan olika länder och kulturer, också inom en mindre grupp. Den kan lätt feltolkas och leda till missuppfattningar.

För god kommunikation är det därför viktigt att arbeta med och bli medveten om sitt och andras sätt att kommunicera.

Ta gärna del av följande videoklipp av Peter Zier om verbal- och icke-verbal kommunikation.

Intressant kan också vara följan…

Selektiv perception

Ett viktigt begrepp att känna till när man arbetar med medier och kommunikation är selektiv perception.
Selektiv perception kan förklaras som att man utan medveten avsikt lägger märke till en del faktorer, men inte till annat. Det som ofta påverkar vad vi lägger märke till är våra icke-medvetna behov och våra intressen. Vår hjärna kan stänga ute sådant som inte passar vår invanda föreställningsram.
Testa dig själv! Vad ser du i denna bild?
Vi uppfattar vissa intryck som viktigare än andra. De bildar på så sätt en grund.Här ser du en så kallad växlingsbild där figur och grund skiftar. Ser du den äldre damen och den unga damen? Kan dina sinnen växla perspektiv?

Därför ska du vara källkritisk!

Varje dag överöses vi av information och budskap från olika håll.
När man ska börja med att vara källkritisk är det viktigt att ställa sig själv frågor som:

- Vem står bakom informationen? Företag eller myndighet till exempel..

- Vad är syftet med informationen? Reklam, information, propaganda...

- Vill de få mig att göra något speciellt? Köpa, tycka, rösta, få kunskap...

När du har klarlagt det för dig själv kan du studera informationen lite närmare för att se om det som står verkligen är sant. Varför är det då så viktigt?
För att du själv ska kunna skapa dig egna uppfattningar och göra mer medvetna val, inte bli ett redskap för något som du egentligen inte vill ställa upp på. Viktigt är också att den information och den kunskap du själv för vidare är korrekt presenterad.

 Nu hoppas jag att du fått svar på frågan om varför man ska vara källkritisk. Vad tycker du? Är det viktigt att vara källkritisk? Varför/varför inte?

Mer om källkritik framöver.