Fortsätt till huvudinnehåll

Vad är Wordpress?

Det finns idag flera olika verktyg och programvaror med vilka man kan bygga en hemsida och eller blogg. Alltfler företag och även enskilda personer använder sig av Wordpress. Du kan här välja att göra en egen installation på en egen domänadress eller använda dig av wordpress.com

Min rekommendation är att koppla din sajt till egen domän om du planerar en mer långsiktig satsning. Det ger ett mer seriöst intryck. Genom att koppla ett sökoptimeringsverktyg till din installation kan du också arbeta mer aktivt med att sökoptimera och synas i Googles index.

Wordpress?

Wordpress är ett innehållshanteringssystem som används på bloggar och webbplatser. Från början användes Wordpress mest för bloggar. Systemets utveckling med möjlighet att välja olika teman och till dem koppla olika plugins gör möjligheterna att bygga en egen personlig och unik sajt omfattande.
Wordpress använder sig av öppen källkod och går att ladda ner utan kostnad.
För den som är riktigt intresserad går det också att på egen hand gå in och jobba med källkoden. Något jag dock rekommenderar att man är försiktig med om man inte behärskar området. I värsta fall kan din sida slockna helt.
Många webbhotell erbjuder möjlighet att ladda ner Wordpress till en i förväg köpt domän.

WordPress är utvecklat med det öppna programspråket PHP och använder databasen MySQL för datalagring.

Andra innehållshanteringssystem är till exempel Mambo/Joomla ( www.joomla.org), Drupal (drupal.org) och Typo3 ( typo3.com).

Populariteten hos Wordpress beror nog till stora delar på enkelheten i att använda det. Wordpress är användarvänligt helt enkelt.

Bland andra SE Stiftelsen för internetinfrastruktur iis.se  använder sig av Wordpress som ett fullskaligt innehållshanteringssystem.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Verbal och icke-verbal kommunikation

I kursen information och kommunikation arbetar vi just nu med verbal och icke-verbal kommunikation.

Vilken är då skillnaden dem emellan?
Varför är detta viktigt att känna till?

Verbal kommunikation Den verbala kommunikationen är det vi säger, kommunicerar genom orden på olika sätt. Hur vi uttrycker oss språkligt. Den verbala kommunikationen kan upplevas mer direkt, men genom att tänka på ordval och nyansera vårt språk kan vi anpassa oss för att nå varandra bättre.

Icke-verbal kommunikation Den icke-verbala kommunikationen handlar om sådant som kroppsspråk, miner, gester och blickar. Den icke-verbala kommunikationen kan växla mycket mellan olika länder och kulturer, också inom en mindre grupp. Den kan lätt feltolkas och leda till missuppfattningar.

För god kommunikation är det därför viktigt att arbeta med och bli medveten om sitt och andras sätt att kommunicera.

Ta gärna del av följande videoklipp av Peter Zier om verbal- och icke-verbal kommunikation.

Intressant kan också vara följan…

Selektiv perception

Ett viktigt begrepp att känna till när man arbetar med medier och kommunikation är selektiv perception.
Selektiv perception kan förklaras som att man utan medveten avsikt lägger märke till en del faktorer, men inte till annat. Det som ofta påverkar vad vi lägger märke till är våra icke-medvetna behov och våra intressen. Vår hjärna kan stänga ute sådant som inte passar vår invanda föreställningsram.
Testa dig själv! Vad ser du i denna bild?
Vi uppfattar vissa intryck som viktigare än andra. De bildar på så sätt en grund.Här ser du en så kallad växlingsbild där figur och grund skiftar. Ser du den äldre damen och den unga damen? Kan dina sinnen växla perspektiv?

Därför ska du vara källkritisk!

Varje dag överöses vi av information och budskap från olika håll.
När man ska börja med att vara källkritisk är det viktigt att ställa sig själv frågor som:

- Vem står bakom informationen? Företag eller myndighet till exempel..

- Vad är syftet med informationen? Reklam, information, propaganda...

- Vill de få mig att göra något speciellt? Köpa, tycka, rösta, få kunskap...

När du har klarlagt det för dig själv kan du studera informationen lite närmare för att se om det som står verkligen är sant. Varför är det då så viktigt?
För att du själv ska kunna skapa dig egna uppfattningar och göra mer medvetna val, inte bli ett redskap för något som du egentligen inte vill ställa upp på. Viktigt är också att den information och den kunskap du själv för vidare är korrekt presenterad.

 Nu hoppas jag att du fått svar på frågan om varför man ska vara källkritisk. Vad tycker du? Är det viktigt att vara källkritisk? Varför/varför inte?

Mer om källkritik framöver.