Fortsätt till huvudinnehåll

Skapar du foton som du vill dela med dig av till andra?

Fotografier, illustrationer, musik, texter... bakom verken står en upphovskvinna/man. Det innebär att hen har rätten till sitt verk. Man brukar tala om ideell rätt och förfoganderätt.

1) Ideell rätt innebär i korthet och något förenklat att hen har rätt att alltid få sitt namn angivet i samband med verket.

2.) Förfoganderätten innebär hur verket får användas, i vilka sammanhang och hur ofta det får publiceras. En fotograf kan till exempel sälja sin bild, få ersättning för denna och i samband med det avtala med köparen om hur ofta fotografiet får användas och i vilka sammanhang.

Rent konkret innebär detta att du aldrig får publicera andras verk utan deras tillstånd. Det är att betrakta som stöld och bryter mot god uppförandekod.
För att göra det enklare att dela med sig av och publicera bilder på nätet så finns något som kallas Creative Commons. Licenserna skrevs ursprungligen med hänsyn till amerikansk lagstiftning. I Sverige finns idag en motsvarande ideell organisation som vill sprida kunskap om licenssystemet.

I denna video får du veta mer om Creative commons.

)

Vill du licensiera till exempel dina foton kan du ladda upp dina bilder på till exempel Flickr och i samband med det kan du ge dina foton de licenser du önskar.
 Tänk på att det långt ifrån är alla som använder sig av detta licenssystem. I grunden gäller alltid upphovsrätten så läs på ordentligt vad som gäller för det verk du funderar på att publicera och i tveksamma fall fråga den som skapat verket.


 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Verbal och icke-verbal kommunikation

I kursen information och kommunikation arbetar vi just nu med verbal och icke-verbal kommunikation.

Vilken är då skillnaden dem emellan?
Varför är detta viktigt att känna till?

Verbal kommunikation Den verbala kommunikationen är det vi säger, kommunicerar genom orden på olika sätt. Hur vi uttrycker oss språkligt. Den verbala kommunikationen kan upplevas mer direkt, men genom att tänka på ordval och nyansera vårt språk kan vi anpassa oss för att nå varandra bättre.

Icke-verbal kommunikation Den icke-verbala kommunikationen handlar om sådant som kroppsspråk, miner, gester och blickar. Den icke-verbala kommunikationen kan växla mycket mellan olika länder och kulturer, också inom en mindre grupp. Den kan lätt feltolkas och leda till missuppfattningar.

För god kommunikation är det därför viktigt att arbeta med och bli medveten om sitt och andras sätt att kommunicera.

Ta gärna del av följande videoklipp av Peter Zier om verbal- och icke-verbal kommunikation.

Intressant kan också vara följan…

Selektiv perception

Ett viktigt begrepp att känna till när man arbetar med medier och kommunikation är selektiv perception.
Selektiv perception kan förklaras som att man utan medveten avsikt lägger märke till en del faktorer, men inte till annat. Det som ofta påverkar vad vi lägger märke till är våra icke-medvetna behov och våra intressen. Vår hjärna kan stänga ute sådant som inte passar vår invanda föreställningsram.
Testa dig själv! Vad ser du i denna bild?
Vi uppfattar vissa intryck som viktigare än andra. De bildar på så sätt en grund.Här ser du en så kallad växlingsbild där figur och grund skiftar. Ser du den äldre damen och den unga damen? Kan dina sinnen växla perspektiv?

Därför ska du vara källkritisk!

Varje dag överöses vi av information och budskap från olika håll.
När man ska börja med att vara källkritisk är det viktigt att ställa sig själv frågor som:

- Vem står bakom informationen? Företag eller myndighet till exempel..

- Vad är syftet med informationen? Reklam, information, propaganda...

- Vill de få mig att göra något speciellt? Köpa, tycka, rösta, få kunskap...

När du har klarlagt det för dig själv kan du studera informationen lite närmare för att se om det som står verkligen är sant. Varför är det då så viktigt?
För att du själv ska kunna skapa dig egna uppfattningar och göra mer medvetna val, inte bli ett redskap för något som du egentligen inte vill ställa upp på. Viktigt är också att den information och den kunskap du själv för vidare är korrekt presenterad.

 Nu hoppas jag att du fått svar på frågan om varför man ska vara källkritisk. Vad tycker du? Är det viktigt att vara källkritisk? Varför/varför inte?

Mer om källkritik framöver.