Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Sommartider!

Önskar dig en skön sommar! Och till dig som tagit studenten önskar jag varmt lycka till.

Gestaltlagarna i praktiken

En gren inom psykologin kallas för gestaltpsykologi. Det handlar om att människans hjärna försöker se gestalter eller helheter om vi får se en mängd delenheter. Eller med andra ord; finns där ingen ordning i bilden så försöker vår hjärna skapa sig en ordning utifrån det som vi ser.

Just denna strävan efter ordning finns formulerade i så kallade gestaltlagar. Dessa lagar är närhetens lag, likhetens lag och slutenhetens lag. I kursen grafisk kommunikation har vi arbetat med att tillämpa dessa lagar vid utformning av olika annonser.

Närhetens lag
Ser vi former som befinner sig nära varandra så upplever vi att de hör ihop. Som formgivare kan man använda sig av denna lag genom att placera bilder som hör ihop, till exempel kring ett visst innehåll, nära varandra.

Likhetens lag
Ser vi former som liknar varandra så upplever vi att de hör ihop. Som formgivare kan man till exempel leka med att bygga figurer i en form inom ramen för andra gemensamma former.


Slutenhetens lag
Ibland kanske man vill t…

We are all made of stars

We are all made of stars är titeln för aktuell utställning på Växjö konsthall. Utställningen bygger på verk av Karin Karinson & Combi Cats.

"Vi är alla stjärnstoft", bakom uttalandet står Niel DeGrasse Tyson, astrofysiker och religionskritiker. Utifrån detta uttalande bygger Växjö konsthall sin presentation genom konsthallsintendent Ragnhild Lekberg. Vad innebär då "Vi är alla stjärnstoft"?

Vi är alla stjärnstoft
Alla ting som omger oss, alla byggnader, allt som skapats kommer utifrån, först via Big Bang, sedan via meteoriter som färdats genom rymden och hamnat på jordklotet. Ragnhild Lekberg skriver i sin presentation:

"Den materiella omvärlden kan därför inte reduceras till en själlös spegling av en materialistisk tid ur led. Den är också en evig materialitet som formats av mänskliga drivkrafter och föreställningar med syfte att ge kropp åt människans profana och heliga längtan."

Om utställningen och konstnärerna via Växjö konsthall.



Efter att Ragnh…

Utställning Kronobergs fotografer Utvandrarnas hus

Har tillsammans med elever tagit del av en nu pågående utställning med fotografier av medlemmar i Kronobergs fotografer. Föreningen är till för yrkesverksamma fotografer i Kronobergsregionen. Vid dagens besök arbetade vi även med bildanalys. Spännande att få ta del av elevers tankar om utställningen.



Text och foto: Elisabeth Jönsson. Med hänsyn till upphovsrättslagen (läs mer om lagen via länken till Skolverkets hemsida) publiceras inga bilder av de enskilda fotograferna.

Tips och inspiration för dig som är UF-företagare

Nu kan du läsa nypublicerade inlägg som riktar sig till dig som driver UF-företag på Kungsmadskolan.

Maja Johansson, Handels- administrationsprogrammet har intervjuat Isabelle Liedholm om hennes tid som UF-företagare i inlägget Intervju med Isabelle - tankar och minnen från UF-tiden.

Du som vill tävla med ditt UF-företag finner tips och matnyttig information i inlägget Tävla med ditt UF-företag av Vilma Johansson, Handels- administrationsprogrammet.

Inom ramen för Ung Företagsamhet sker olika evenemang för dig som är UF-företagare. Ninni Karlsson tipsar i inlägget De stora UF-evenemangen 2018.